Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

aerolínia

 1. El diccionari del Salt 2.0 (2001) incloïa ja el terme:
  aerolínia f. aeron. Companyia de transport aeri. Aquella aerolínia transporta mercaderies per mitjà d'aeronaus.
  Tanmateix, encara no apareix en gd62, gdlc o diec (consulta: 14.04.2011). Amb tot, sí que apareix usat en la gec. Per exemple:

  Air France

  [...] L'aerolínia decidí el 2003 retirar de l'aviació comercial el Concorde després de l'accident que, al juliol del 2000, protagonitzà un d'aquests aparells al cap de pocs minuts d'enlairar-se de l'aeroport de Roissy. British Airways també els retirà. [...]

  En Google Llibres (consulta: 14.04.2011) el podem documentar en 1992 en La guerra dels Cristos i el cas de l'Emília?de Josep Maria Solà-Solé.
 2. En el butlletí número 23 de la Scaterm podem trobar un article de Jana Foraster Fernández-Escalante, «Aerolínia és un calc necessari?» que dóna unes quantes explicacions sobre el terme. I conclou:
  [...] Aerolínia és un calc de l’anglès airline (mot documentat per primera vegada el 1901, segons el Merriam-Webster Online Dictionary), que en castellà (aerolínea) trobem al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española definit com a «Organización o compañía de transporte aéreo» , mentre que en català no està consignat en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (diec2) ni en el Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana (gdlc).

  [...]

  Podem, doncs, explicar de dues maneres el terme català aerolínia, segons que l’entenguem com una paraula formada dins de la llengua o que, atenent a la realitat sociolingüística, el context de globalització i la pressió d’altres llengües sobre el català, l’entenguem com una unitat que el català ha manllevat d’una altra llengua amb un calc. En qualsevol cas, l’increment en la freqüència d’ús de aerolínia en detriment de línia aèria es podria explicar per analogia amb la designació que té en altres llengües i per la semblança amb altres paraules formades a partir del mateix mecanisme (aerobiosi, aerèmia, aerodinàmica , etc.). Potser l’explicació més plausible és que els parlants (sobretot en la publicitat d’aquestes companyies i com a conseqüència de la difusió que n’han fet els mitjans de comunicació) han cedit davant de la pressió de l’anglès airline?, i, fins i tot, del castellà o a través del castellà aerolínea?, i el resultat ha estat una unitat ben formada que té almenys dos avantatges respecte de línia aèria: economia lingüística i paraŀlelisme internacional. Per aquests motius, i si, a més, hi sumem la posició que ocupa en l’ús social i en el tipus de comunicacions on apareix, no ens haurà de fer estrany si trobem aerolínia en el proper diec, encara que sigui amb remissió a línia aèria.

 3. Cal fer la precisió que el mot es documenta molt abans de l'any 1901 indicat en el Merriam-Webster, tal com poder documentar en Google Llibres (consulta: 14.04.2011). Per exemple:
  It would require two and a half million pilots to fly this fleet and a total airline personnel of 20000000 persons [...]
  De fet, l'Online Etymology Dictionary dóna la següent explicació etimològica (consulta: 14.04.2011):
  airline 1813, "beeline, straight line from place to place" (as through the air, rather than over land; in later 19c., esp. in ref. to railways that ran direct from city to city in the U.S., instead of meandering from town to town in search of stock subscriptions as early railways typically did), from air (1) + line. Meaning "public aircraft transportation company" is from 1914.