adjunt

·      Adjunt us trameto fotocòpies» > «Adjuntes, us trameto fotocòpies»

·      La primera és un ús adverbial erroni d’aquest adjectiu. Cal fer-lo concordar amb el nom a què es refereix: t’envie, adjunta, la llicència; professora adjunta.