acomplir

      (gdlc) v 1 tr Executar, portar a cap. 2 pron Esdevenir-se.

      Revista de Llengua i Dret, ?, pg. 168: "sense que, [...], es vetlli per acomplir l'esmentada regla".

      (upc, pg. 87) "Assistents, incloent-hi la funci que acompleixen dins l'organisme."

      Veg. complir