fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

acompanyar

  1. (GDLC) [...] 4 Adjuntar una cosa a una altra (considerada com la principal). Acompanyar una sol·licitud de la documentació reglamentària.
  2. El DIEC només recull el règim amb amb: "acompanyar una cosa amb una altra".
  3. (DUVC):
    acompanyar 1. acompanyar Crear un clima favorable. Hauran de suspendre la processó si el temps no acompanya. Tenen un fil musical que acompanya molt. 2. acompanyar [algú] Anar en companyia o fer companyia. T'acompanyaré fins a la placeta. La seva filla el va acompanyar en els moments més durs. 3. acompanyar [algú] Fer el mateix. Si prens cafè t'acompanyo. 4. acompanyar [algú o alguna cosa] Anar juntament. Les sospites l'acompanyaran fins a la mort. Les faves acompanyen la carn. L'astúcia no sempre acompanya la sort. 5. acompanyar [una cosa] Ajudar al moviment. Acompanyar la mà d'algú que escriu, acompanyar la porta perquè no bati. 6. acompanyar [una cosa] [de / amb una cosa] Fer anar junt. Acompanyar una sol·licitud amb un informe (o bé d'un informe). Acompanyar un rostit amb un bon vi (o bé d'un bon vi). Acompanyar la veu amb una guitarra. 7. acompanyar [un cantant] [amb un instrument] Fer l'acompanyament musical. Acompanyà el tenor amb el piano. (La variant acompanyar [un cantant] [a un instrument], d'ús molt estès, no està prevista per l'autoritat normativa i sembla, en general, rebutjable.)