Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

aclarit -ida

 1. Hi ha definicions contradictòries entre el Diccionari d’Heràldica de Fluvià i el gdlc. Tampoc coincideix Fluvià amb el DRAE. Fluvià diu:
  aclarit → Tancat 1 (italià chiuso) [cas. Ø]. → tancat -ada adj [it chiuso] 1 Dit de les portes i finestres quan són d’un esmalt diferent del de l’edifici, del camper o de la peça sobre la qual estigués carregat. 2 Plegat.
  Però:
  finestrat adj [fr ajouré; cast aclarado; it finestrato].
 2. En el drae:
  aclarado Blas. Dícese de la figura rodeada de un campo o espacio de determinado color.
 3. En el gdlc:
  aclarit m HERÀLD Obert. → obert adj 1 [...] 13 HERÁLD Dit de les ales d’un ocell quan estan separades del cos.
 4. Use aclarit i aclarado.