Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a canvi de

 1. Havia de ser una loc. prep., però el gdlc98 no la recollia. En canvi, sí que apareixia en el decascat com a traducció de a cambio de; també apareixia en el dvoramar (s. v. canvi):
  a (o en) ∼ de loc prep a cambio de
 2. El daux indica:
  a canvi, a canvi de. Locucions (corresponents al cast. a cambio, a cambio de) que s'han d'admetre perquè resulten necessàries, ja que les variants en canvi, en canvi de (que són, certament, les originàries i les que proposen per inèrcia els diccionaris) han pres un altre sentit ('no així sinó altrament, contràriament'), apartat del sentit del mot originari canvi. [...] Li han donat un pis a canvi de l'actual (la variant Li han donat un pis en canvi de l'atual sona arcaica).

  Curiosament, els diccionaris, però, no recollien en cap d'estos casos les locucions prepositives.

 3. Tanmateix, apareixia usada en el gdlc en abonar, emfiteusi, posada, financer, en vendre del Fabra (dglc), del diec i del gd62 i unes quantes més.

  El gdlc va canviar a canvi de (1983) per en canvi de (1998) en l'entrada vendre, segons ens comentà Joan Mascarell (Migjorn-18.01.2003). La secció d'assessorament lingüístic de la Generalitat de Catalunya tenia una fitxa sobre el tema, i havia traslladat la conclusió favorable envers l'acceptació de la locució (Marta Xirinachs - Zèfir, 05.06.2000). La fitxa actual (Optimot - 14.02.2010) diu:

  [...]

  Cal tenir en compte, però, que en aquest darrer sentit hi ha quatre formes correctes de dir-ho: les locucions adverbials en canvi o a canvi per designar 'en compensació'; i les locucions preposicionals en canvi de o a canvi de per fer referència a 'en compensació de'. Així, doncs, segons el context es pot dir: Sempre l'estàs consentint i ell no et dóna res en canvi / a canvi. Ens ha deixat el seu cotxe a canvi d'un bon dinar / en canvi d'un bon dinar.

 4. El gdlc (14.02.2010 - en línia) recull la locució:
  en (o a canvi) de loc prep En compensació de. Li han donat un cotxe nou a canvi de l'actual.

  En el Salt 2.0:

  f. a (o en) canvi de En compensació de. Què t'han donat a canvi dels cromos?