Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

abuixar

 1. El verb abuixar apareix en el dcvb:
  abuixar v. tr.
  || 1. Aquissar, incitar un animal (especialment un gos) perquè acometi (Puigcerdà, Solsona, Andorra, Tremp, Pallars, Ribagorça); cast. azuzar. Jo, en adonar me de l'intent de la Cendrosa, vaig «abuixar-li» el gos, Lluís Rec. 10. || 2. refl. Abordar-se el gos, acometre; cast. embestir. Arriba un pobre amb un feix de parracs al coll i els gossos s'hi abuixen de mala manera, Script., jul. 1925.
  Fon.:
  əβuʃá (Puigcerdà, Solsona, Cardona); aβuјʃá (Artesa de S.); aβuʃá (Tremp, Oliana, Organyà, Sort, Esterri).
  Conjug.:
  regular, segons el model de cantar.
  Var. form.:
  abuixir.
  Sinòn.:
  abordar, abornar, aquissar, acabussar.
  Etim.:
  probablement de formació onomatopeica damunt el lladrar dels gossos, com el fr. aboyer (cfr. REW 883).
 2. Coromines dóna la mateixa localització per a la forma abuixar però, en canvi, parla del «modern i sobretot occidental uixar». (Per cert, eixa és la forma de Calp, segons l'alpi).

  Documentat pel pdl-iec (3 casos: 1915, 1920, 1955): cap dels casos és valencià.

  En canvi, tenim que hi ha aüixar (cal escriure aüixar, tal com recullen actualment els diec i gdlc; consulta: 13.04.2011; també hi ha la forma antiga ahuixar, que és la que apareix en el diccionari del Salt 2.0) amb el significat en qüestió a la Ribera; i que a la Valldigna és amuixar*, forma també del Campello (dades de l'alpi). Crec que el comentari de Coromines sobre la forma valenciana abuixar no té fonament real en l'actualitat, i, de fet, els testimonis escrits que recull eren abexar (Spill i sant Vicent Ferrer). Al capdavall, la forma més repetida és aüixar (o ahuixar).

 3. El gdlc ha decidit que l'entrada principal per a eixe concepte siga amussar o abordar. En canvi, altres formes encara vives i comunes per a eixa acció, segons la informació d'alguns companys i dels collistaires de Migjorn (octubre 2006):

  Mallorca: afuar, abordar, acabussar
  Baix Urgell: atiar, abordar
  Plana Baixa: aürtar
  Valldigna: ahuixar, amuixar*
  Alcalatén: aventar
  Baix Maestrat: aventar
  Ribera Alta i Ribera Baixa: ahuixar

  Cal tindre en compte que estos verbs també poden tindre altres significats o especificitats: per exemple, jo dic amuixar* 'incitar a atacar', però aüixar 'fer fugir els animals'. I com comenta Àngel Alexandre:

  Dic que algú (una persona o un animal) s'aventa quan ataca sobtadament sense que l'inciten a fer-ho. Aplicat a persones, val també per a els atacs verbals.
 4. Segons les dades de l'alpi que ens ha aportat Vicent Garcia Perales (dades de M. Sanchis Guarner i F. de B. Moll, 1935):


  - L'arrova (@) indica que la vocal anterior és accentuada
  - La S majúscula és la palatal fricativa sorda (X de Xàtiva)
  - La s és sorda (gràficament -ss- o -ç-)
  - La tS, la palatal africada sorda (x de xona)

  163 incitar
  Cinctorres: abenta@
  la Pobla Benifassà: abenta@
  Vilar de Canes: abenta@
  Peníscola: abenta@
  Vistabella: abenta@
  l'Alcora: aventa@, atxutxà
  Orpesa: aventa@r, xutxar
  Aín: abenta@r
  Moncofa: atSutSa@r
  Casinos: atSutSa@r
  Rafelbunyol: atSutSa@rlo
  Quart de Poblet: atSutSa@r
  Torís: atSutSa@lo
  Polinyà: ausa@r
  Massalavés: awsa@r
  Llanera de Ranes: usa@r
  Beniopa: amutSa@r
  Moixent: amusa@rlo
  Biar: atSutSa@rlo
  Benilloba: amusa@rlo
  Benialí: mutSa@r
  Calp: uSa@r
  el Pinós: asoma@
  el Campello: amuSa@r
  Crevillent: atSutSa@
  Guardamar: embesti@r

  colomina aporta unes quantes dades més:

  aïssar. Avissar 'incitar el gos, fer-lo envestir' a la Vila (alep). A Polop a(l)mursar el gos [...], variant d'amussar el gos (Penàguila, Pego, alep; Alacant, Alcoi, dcvb), que també deu ser del centre del país. [...] A la Vila també es diu amuixar el gos; i a la Safor, anotava jo en 1979 a la ont d'en Carròs: «muixar un colom, pegant-li»; variant que ens acosta bona cosa a aüixar les mosques. D'altres mots per al mateix concepte segons l'alep: amutxar (Beniarrés), muixcar (Novelda), guissar (Xixona). al Camp d'Alacant enviscar id. al Verdegàs (Sílvia Pastor). [...]