Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

abonar

 1. Segons el diec (1995) :
  [...] Pagar (acc. 6) // pagar [...] Algú, satisfer el preu (d’una cosa que compra, que rep, etc.). La casa ja és seva: ahir la va pagar.
 2. Per tant, es pot usar el verb abonar en el sentit de ‘pagar el preu d’una cosa que es compra’. Atenció, el preu, però no un deute, un premi, etc, allò que no és el preu d’una cosa.
 3. Segons el dec (1983):
  abonar2 v 1 tr Pagar (per altri) l’abonament a una cosa. 2 tr COMPT Inscriure en un compte corrent (una partida a favor d’algú); admetre en compte. 3 1 pron Prendre un abonament. Abonar-se al futbol. 2 estar abonat fig Tenir sovint. Estar abonat al mal de queixal. 4 tr Tornar uns diners deixats en dipòsit a canvi d’un objecte. Abonar un envàs.

  Però en la versió més moderna (gdlc; consulta: 06.06.2011) sí que es fa sinònim de l'accepció segona de pagar 'satisfer el preu d'una cosa que hom compra, rep, etc.':

  v 1 tr Pagar (per altri) l'abonament a una cosa. Ahir els vam abonar al festival de teatre.
  2 tr Pagar 2.
  3 tr COMPT Inscriure en un compte corrent (una partida a favor d'algú); admetre en compte.
  4 1 pron Prendre un abonament. Abonar-se al futbol.  
     2 pron fig Abusar (d'algú o d'alguna cosa). T'abones amb ell perquè és petit. Com s'hi abona, amb els pastissets!  
     3 estar abonat fig Tenir sovint. Estar abonat al mal de queixal. 
  5 tr Tornar uns diners deixats en dipòsit a canvi d'un objecte. Abonar un envàs.