Āramo, l’

ˇ      [96/6504ajt] Pla Parcial L’Āramo (Altea). Aureli telefona a Altea (28.5.98): es tracta del nom d’una agrupaciķ de polígons.