Amomis caryophyllata

·      Segons el Lluch (d’Agricultura), que buscava un Amonis ..., en castellà és limoncillo.

·      Es tracta segurament, pel que diu Lluch, d’una fusta usada en ebenisteria. Usada per a fer imatges de sants, decorar mobles, etc. Tanmateix, encara no he trobat cap limoncillo que responga al nom científic que dóna. Sí que he trobat Amomis (no Amonis) caryophyllata, però no he trobat el nom en anglés. Només una indicació que el gènere Amomis es troba inclòs en el gènere Pimento.#