Alzira

·      Pedania (?): La Barraca d’Aigües Vives.

·      Topònims: serra de les Agulles, solana de la Casella, barranc de Patxorra, altell de Bassetes Roges, senda de les Haques, pic de la Ratlla, la penya Roja, el Tallat Blanc, barranc de la Finestra,

·      Barranc de la Finestra: aquesta denominació és desconeguda per Ferran Soler (DOGV), Aigües-Vives  Pérez (CCEC), Llorenç (Ajt. Alzira), Àngel Alexandre (Ajt. Tavernes de la V.). Llorenç diu que deu ser una renominació restringida als propietaris de les terres on es trobe l’accident geogràfic. Encara no he aclarit si és Ventana o Finestra (5.4.00).// (7.4.00): el nom que m’havia aparegut primer, Ventana*, segons J. Hermoso (enginyer DT Medi Ambient), és el que li va dir un guarda; parlaven en castellà, perquè ell és castellà. El nom prové de la forma de l’accident.