Eines de Llengua

Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (CDLPV)

Qui som

CDLPV

Associació creada per a coordinar i difondre actuacions, activitats, treballs i estudis sobre la dinamització lingüística del valencià, per tal d'aconseguir una societat més justa respecte dels drets lingüístics de la ciutadania i fomentar, alhora, l'ús del valencià.

Activitats destacables

Algunes les reivindicacions i activitats que hem fet al llarg dels anys:
Recursos de suport a la recerca

Multicerca

Buscadors i enllaços

Quadres de cerca i enllaços per a buscar en bases de dades, vocabularis, diccionaris i fonts terminològiques de tot tipus. Pretén ser un instrument de suport a la faena de correcció i traducció.


Gestió lingüística

Diari per a Tècnics Lingüístics

Dades i informació

Informacions i dades relacionades amb la gestió lingüística i amb la tasca tècnica de foment de l'ús del valencià i d'aplicació dels drets i deures lingüístics.

Legislació i jurisprudència

Legislació lingüística

Normes i sentències

Recull de disposicions legals i sentències que regulen els aspectes lingüístics de la vida en societat.

Apunts informatius

Fitxes de Dubtes i Terminologia

Qüestions lèxiques, terminològiques i gramaticals

Dades, problemes i solucions relacionats amb els dubtes sorgits durant la faena diària dels tècnics i tècniques lingüístics.

Vocabularis especialitzats

Vocabulari de dret

Dret

Vocabulari bilingüe valencià-català/castellà-espanyol de l'àmbit del llenguatge juridicoadministrariu. Refon fonts de dades de diverses obres i institucions. Es manté en revisió permanent.

Vocabulari de fauna

Fauna

Recull auxiliar de termes científics i noms comuns valencians-catalans i castellans-espanyols de fauna.

Vocabulari de flora

Flora

Recull auxiliar de termes científics i noms comuns valencians-catalans i castellans-espanyols de flora.