Recull auxiliar
de termes cientfics
i
noms comuns catalans
i
castellans
de flora
i
fauna.