zonal

·      La definició més general d’aquest adjectiu la dóna el diec: «adj. Relatiu o pertanyent a una zona» . El dec i el dval només en donen que per als camps de la geobotànica i la pedologia.