zafadura

·      [97/c9886ajt] Temari de socorrista.

·      (drae) f. Acción y efecto de zafar o zafarse.

·      Ho traduïsc per deslliurament, terme que he sentit en un context semblant en TV3. #