ZAL

·      Sigla utilitzada en els senyals de zones portuàries per a: zona d’activitats logístiques.