xifres

·       El diari El País aplica estrictament la norma d’escriure amb lletres els nombres de l’1 al 9, i amb dígits del 10 en amunt.: (23.6.99, pàg. 12) «[...] jóvenes entre los ocho y los 18 años».