xicotet

·       Hi ha una divergència en la definició d’aquest mot entre el dval (‘molt menut’) i el diec (‘petit’). Tenint en compte l’autoritat normativa del segon i l’ús a València, la sinonímia del diec sembla més encertada.

·       La definició que en dóna el Salt 2.0 tampoc no és encertada: «Que no [M1]  les dimensions ordinàries o normals, la mesura ordinària, entre les coses de la mateixa espècie»; copia la del gdlc, però hi ha canvi de verb que fa malbé la definició.


 [M1] El gdlc diu «ateny», que és el que correspon.