truna

·      Segons Aureli (a Càlig), lloc per a guardar (emmagatzemar) les garrofes a casa.

·      (Alcover) 2. Sostre de posts, en una pallissa, per a sostenir palla, herba, garrofes, etc. (Baix Maestrat). etim.: del llatí tribñna.

·      Cal recordar que sostre és, també, un pla horitzontal, i no només la superfície que tanca per dalt una cambra.

·      Ø dval.