Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

trafulla

  1. La diputada Mollà i Herrera (Corts Valencianes, juliol 2012) fa servir el nom femení trafulla amb el significat 'frau, engany, tripijoc', que és un poc diferent del que recullen els diccionaris. Els diccionaris recullen l'accepció 'embrollaire' per a la variant trafolla. Podem trobar, a més, trafolleria ('acció pròpia d'un trafolla') en el dgfpastor. I el verb trafollar apareix en el dcvb:
    || 1. Trepitjar grosserament, sense mirament (Empordà); cast. pisotear. Flayra de flors trefullades de processó de Corpus, Víct. Cat., Cayres 110. || 2. Afollar, fer malbé una cosa trencant-la (Espluga de F.); cast. quebrar, romper, estropear. Havien tornat les noies del col·legi a collir flors i que em trefullaren tots els papers, Santamaria Narr. 88.