Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

sabrejar

 1. El dcvb dóna al verb sabrejar les accepcions següents:
  1. intr. Manejar el sabre, moure el sabre.
  2. tr. Atacar o ferir amb el sabre.
  3. tr. fig. i fam. Demanar diners en préstec.
  La tercera accepció, que documentem en català (1911) abans que en castellà (1925), no apareix en els diccionaris habituals, segurament perquè pareix un calc del castellà (que deu haver creat el verb a partir de sablazo). Amb tot, el dcorom (s. v. sabre) indica que l'expressió catalana a eixe manlleu de diners és colp de sabre (a més, dóna la mateixa accepció per al verb sabrejar; i recull el substantiu sabrada, tot i que el definix):
  Deriv.: Sabrada. Sabrejar. En català no digueu un sablazo, perquè es diu un cop de sabre, en el sentit crematístic [...]. També s'usa sabrejar en l'acc. crematística: [...].