fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rabiza

 1. (Clave) «Cuerda o cabo corto y delgado, unido por un extremo a un objeto para facilitar su manejo o su sujeción: Los marineros sujetaron los salvavidas a la borda con rabizas».
 2. (ESPASA) «MAR. Cabo corto y delgado unido por un extremo a un objeto cualquiera, para facilitar su manejo o sujeción: los marineros aseguraron la escala al costado del buque con rabizas».
 3. Exemple d'ús del terme castellà (DOGV núm. 558, 01.04.1987, R COPUT 25.02.1987): «Independientemente, los titulares de servicios de temporada dispondrán de estos medios en función del servicio que prestan, como mínimo contarán con botiquín y aro salvavidas con su rabiza.». La versió en català era: «Independentment, els titulars de serveis de temporada disposaran d'aquests mitjans en funció del servei que presten, i com a mínim. comptaran amb farmaciola i cèrcol salvavides amb el seu cimerol». Tanmateix, no sembla que la rabiza siga el cimerol (GDLC: «part superior i més prima d'una canya llarga de pescar»), l'aparició del qual potser és deguda a una mala interpretació del terme castellà.
 4. Hi ha qui proposa, per al català, el mot amant (Zèfir, 07.03.2002), que és (GDLC): m MAR 1 Nom genèric de tot cap gruixut o cable assegurat per un extrem al cap d'un pal o d'una verga, i per l'altre a un aparell. 2 esp Cable que, mogut pel gigre, passa pel bossell de l'extrem d'un puntal o una ploma i, amb un ganxo al seu extrem lliure, té per finalitat d'hissar pesos.
 5. (DCOROM, s. v. rabassa) «variant rabissell [de rabassell] [...] on hi deu haver contaminació d'algun sinònim (arbrissell?), però la citada veta dels pastors manacorins apunta cap a contaminació del terme nàutic rəbisə 'cap de corda, proveït d'una gassa, que serveix per aferrar la vela i altres coses' segons els pescadors de StPolM (1930)».
 6. Hi ha diverses traduccions amb variants ortogràfiques que semblen manllevades directament del mot castellà:
  1) rebisa: Vocabulari Marítim Català-Castellà Castellà-Català de J. M. Martínez Hidalgo i Laureano Carbonell. Ed. Diputació de Barcelona.
  2) rabissa: ídem.
  3) ravissa: Diccionari Nàutic de J. M. Sagalés. Ed. Juventud S. A.
  4) revissa: Recull de mots i expressions marineres tossenques de Telm Zaragoza. Ed. Confraria de pescadors de Tossa de Mar. També a: Vocabulari de pescadors de Cambrils de J. L. Savall Rom. Ed. Rosa de Reus.
  La definició més exacta sembla la del Diccionari nàutic, que defineix ravissa com a cap prim que, en un dels seus extrems, va lligat a un objecte per maniobrar o treballar amb ell, i segons el que indica DCOROM s'hauria d'escriure rabissa.