Ramsar

·      Ciutat de l’Iran. En 1971 s’hi va signar un conveni sobre zones humides que porta el nom d’aquesta ciutat.