QIS

·      [97/8034upv] Temari d’enginyer; és una sigla possiblement de Quality Index System.