palmito

·      Denominació del margalló en castellŕ. L’aliment envasat per tant és margalló.