Poio

·      (Aigües, 21.09.01) El nom més general és barranc de Xiva. Quan passa per Riba-roja canvia el nom pel de rambla de(l) Poio; i més avant, a Torrent, en diuen de Torrent.

·      Nom d’una venta del terme de Riba-roja de Túria i d’una rambla (o barranc) que passa a prop i que discorre pels termes de Xest i Riba-roja (Atles de l'ed. 62 i de la gec). Segons El País del 17.09.01, també és conegura com rambla de Torrent. En castellà: rambla de Poyo.

·      En cidaj: «El projecte de canalització afecta 28,10 km del barranc del Poyo o Torrent» (dogv núm. 2886, del 10.12.96: Resolució de 15 de març de 1996, de la directora general de Qualitat Ambiental sobre declaració d'impacte ambiental.)

·      L’onomast recull masia del Poll a Riba-roja de Túria (xxx, 113.7) i fonteta del Poll a Olocau de Carraixet (xxx, 102.15). [No sé què signifiquen les remissions.]