fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

noure

  1. (GDLC) «v tr ant Fer mal, danyar».
  2. (DCOROM) «En el País Valencià sembla haver persistit més temps. [...] A més, la locució no poder noure algú o en algú 'no poder influir en algú a acostumar-se a fer una cosa o fer-lo canviar d'un costum', ha estat comuna en algunes zones: R. Chabàs en la seva edició del Spill, p. 290, indica que s'usava a les Muntanyes de la Marina d'Alacant, i Mgadea, d'Alcoi, la va emprar en la seva obra folklòrica.»
  3. (COLOMINA) «anoure 'tirar avant'. "Aixina no pot ser anoure" (Polop)» Em sembla que Colomina no s'acaba d'explicar en esta entrada. L'expressió de Polop sembla tindre un sentit que no concorda amb els altres exemples recollits (Fullana, Martí Gadea), que concorden més amb 'influir' o 'obeir'.
  4. La meua família (desembre 2004) coneix l'expressió "(algú) no noure": "No pare de dir-li-ho, però ell no nou", amb un significat 'creure, obeir', emparentat amb el que reporta Coromines.