Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

malany

 1. El dgfpastor i el dcvb recullen el mot:
  [dcvb]
  1. m. Desgràcia; malanança. Que nunca li manca renyina y malany, Viudes donz. 10.
  2. m. Drap amb què es tapa la caixa de morts a l'església (Pego).
  3. interj., var. de mal haja. «Fuig d'aquí, tu, malany!» (Empordà). «Ni tu ni malany!» (Mall.). a) S'usa com a adjectiu, aplicat a persones o coses que es consideren dolentes. Es una flauta de canya | i un malany de rebequet, Rector de Vallfogona (ap. Aguiló Dicc.). «Ha passat un malany de ca i m'ha pres sa bereneta» (Men.). «Per un malany de dona he de passar tots aquests martiris!» (Men.).
 2. A la Vall (Valldigna, 2009) és habitual en l'expressió donar malany, que ha creat un qualificatiu, donador -ra de malany. També hi ha llocs on l'expressió donar més faena que un porc solt és donar més malany que un porc solt.

  A més, Joan Ramon Borràs Hernandis (09.12.2009) ens aporta la possibilitat «fer malany»:

  A la Ribera (el meu poble és Albalat de la Ribera) també usem les expressions «donar malany» (amb el sentit de 'donar faena', 'donar quefer', 'molestar'...) i «fer malany» ('causar desgràcies, danys'; 'fer malifetes'): La riuada ha fet molt de malany; Aquells xiquets sempre esran fent malany).