magatzem de trānsit

·      (dports) 1140 m / es almacén de tránsito;  tinglado de tránsito / fr  hangar de transit / en multistorey transit shed // Magatzem a la zona d’operacios terrestres portuāries on, durant un període breu, es dipositen les mercaderies en l’intermedi entre la descārrega d’un mitjā de transport i la cārrega en un altre mitjā.