m2t

·       Símbol que utilitzen els tècnics d’Urbanisme (segons em comenta Maria Adoració Benito, 16.12.96) per a indicar «metros cuadrados techo», en el sentit de ‘màxim’; ella ho va traduir per metres quadrats límit. També utilitzen m2/t [97/C5826coput], i m²t [97/C11387].

·       A l’Ajuntament de Silla, Anna diu que de moment utilitzarà sostre, atés que l’entrada del diec dóna un ús per ext. amb el significat ‘Altura, magnitud màxima que assoleix o pot assolir una cosa’, amb els exemples: L’Himàlaia és el sostre del món. El sostre salarial.

·       L'expressió és habitual en l'àmbit immobiliari i de la construcció, ja que sobre un terreny pots construir un edifici de molts pisos i el que compta és la superfície construïda en termes de sostre i no de base estricta de l'edifici. Si tens 10 pisos de 100 m2 cadascun, parlaràs de 1.000 metres quadrats de sostre (Zèfir, 09.07.2002).