m2s

·      Símbol que utilitzen els d’Urbanisme (em diu Violant, 14.3.98): metres quadrats sòl / metros cuadrados suelo.

·      Evidentment m2s i m2t són símbols –més aviat, haurien de ser abreviatures– que han estat pensats en castellà. A més són simbolitzacions analògiques: a partir de sostre / techo ‘màxim’, han ideat sòl / suelo ‘mínim’, significat que no recullen els diccionaris per a sòl / suelo.