Mont-real

·      La gec escriu «Mont-real»; el Gran Larousse català «Montreal». En francés és Montréal.

·      A TVC hi ha la instrucció de respectar la forma composta original i dir sempre [mon-rreál], no [*montreál] (Zèfir, 29.01.2002).