Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

lomqe

 1. Sembla que si no hi posa ningú remei, s'aprovarà en la disposició estatal Llei orgànica de millora de la qualitat educativa. La sigla que li correspon és lomqe, tal com correspon al títol de la versió catalana de la norma. En castellà seria lomce.
 2. Les formes abreujades amb què es denominen les disposicions normatives, en general, corresponen a la decisió de cada publicació o de cada autor, que les abreugen de la manera que els sembla més adequada per tal que siguen fàcils de reconéixer. En general, les abreviacions responen a la forma que tenen en la llengua en què són citades. Per exemple, la Llei canviària i del xec espanyola s'abreuja habitualment lcx en les publicacions en català; i la Llei orgànica d’harmonització del procés autonòmic (també estatal espanyola), lohpa.

  Quan per algun motiu no s'aplica este criteri, atés que l'abreviatura no s'ajusta al text abreviat, es sol explicar a quina versió idiomàtica correspon la sigla:

 3. Una deriva que es reforçaria encara més l’any passat amb l’aprovació de la Llei d’Autorització de la Defensa Nacional (ndaa en les seves sigles angleses)...
  (Mèdia.cat, 19.06.2013)
 4. L'esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa (lomce, segons les sigles en castellà)...
  (Ara.cat, 03.12.2012)
 5. Les discrepàncies entre les formes catalanes i castellanes, com és obvi, només es produiran en els casos que hi haja variació en la forma de les paraules que componen el títol de la disposició, i això no sol ser molt habitual.