Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

lliurar

 1. Segons el gdlc este verb té les accepcions següents:
  v 1 1 tr Posar en mans, en poder, a la discreció d'algú. Ens lliuraran la comanda a domicili. Lliuraren el castell a l'enemic. Ha lliurat el seu còmplice a la justícia.  2 pron La ciutat es lliurà sense resistència als invasors.  3 pron esp Posar-se a la discreció d'algú cometent una imprudència. 4 pron esp Deixar-se posseir sexualment.  

  2 1 tr Sotmetre a l'acció d'alguna cosa. Aviat lliuraré l'obra a la impremta. Jesús fou venut i lliurat a la mort. Lliurà l'ànima al dolor. 2 pron Donar-se sense reserva a una activitat, una inclinació, una passió, sumir-se en un estat d'ànim, etc. Aquest estiu vull lliurar-me a la lectura. Es lliurà a excessos abominables. No et lliuris a la desesperació.

  3 tr 1 ant Iniciar una acció bèl·lica. 2 lliurar batalla (o combat) (a l'enemic) Entaular-hi batalla, combat.

   

  4 tr econ Girar lletres, cartes de crèdit o altres ordres de pagament contra fons propis del qui gira.

 2. A l'hora de traduir del castellà al català, el terme librar té una accepció usual en el llenguatge jurídic espanyol que apareix en el drae:
  3. tr. Dar o expedir algo, especialmente una orden. Librar sentencia, real provisión, decretos, carta de pago.
  El cas és que l'exemple de «carta de pago» despista una miqueta, perquè l'accepció següent del mateix diccionari dóna una accepció més específica per a eixe cas:
  4. tr. Der. Expedir letras de cambio, libranzas, cheques y otras órdenes de pago, a cargo de alguien que tenga fondos a disposición del librador.
  Per tant busquem una redacció més clara per a l'accepció jurídica en el gduea:
  4. Comunicar o emitir una autoridad competente una sentencia, orden u otro documento oficial: La Fiscalía libró el martes la orden de captura contra Medina.
  M'indica Alícia Marqués (08.10.2009) que eixa accepció no apareix recollida en català per a lliurar, que seria l'equivalència més directa. En català sí que s'ha recollit l'accepció econòmica per a lliurar, però, pel que sembla, caldria fer servir expedir (o comunicar) per al cas del llenguatge jurídic:
  [gdlc] expedir [...] 2 dr 1 Donar curs a les causes o afers. 2 Despatxar, estendre per escrit, amb les formalitats habituals, butlles, privilegis, documents oficials, etc. 3 Donar o publicar un acte o decret.