llinyola

·      (dec) f fust Cordill prim que, posat en tensió i impregnat de mangra o d’un altre tint, serveix per a marcar línies rectes damunt a fusta amb vista a serrar-la o, en general, obrar-la.

·      Notem que es refereix al camp de la fusta. El diec dona una definició i un camp semblants.

·      Un sinònim segons Eugeni S. Reig: veg. llença.