llibreta

·      Temari d’auxiliar d’urbanisme (Maribel 7.7.97) «Cálculo de libretas. Altimetría y taquimetría.» Segons els d’urbanisme de Silla (Anna, 7.7.97) es tracta realment d’una llibreta (però de topografia)  on apunten les dades.

·      Ø drae, moliner

·      (dvisual) 6.04.9 llibreta electrònica / libreta electrónica [Aparell que forma part d’un receptor en un sistema de posicionament geogràfic (GPS)]