llengua pròpia

·      Concepte sobre el qual han tractat diversos articles de la Revista de Llengua i Dret: Mercè Corretja i Torrens, «Llengua pròpia i Tribunal Constitucional», 16; J. Prieto de Pedro, «Libertades lingüísticas, doble oficialidad e igualdad en la jurisprudencia», 14; J. Ramon Solé i Durany, «El concepte de llengua pròpia en el dret i en la normalització de l’idioma a Catalunya», 26;