llengua comuna

·      Fabra, publicat a Nostra parla (1920): «Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català; que tractéssiu de descatellanitzar el valencià i de redreçar-lo procurant acostar-lo al valencià dels "vostres" grans escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us trobaríeu fent una obra catalanista, d'acostament al nostre català; elevant la vostra llengua escrita per damunt dels parlars valencians actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV, produiríeu un valencià que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la modalitat valenciana de la llengua catalana, al costat de la nostra modalitat catalana i de la modalitat balear».

·      Coromines, carta a Francesc de Borja Moll (23 de juny de 1933): «Quant a la llengua literària, crec, d'acord amb el Sr. Fabra, que no és possible ni convenient de demanar als mallorquins una subjecció absoluta a la norma que s'ha imposat entre els catalans del continent. Deixant a part l'ortografia, que és aplicable al mallorquí com al català de Barcelona, sembla que el criteri a seguir és el següent: respecte al dialectalisme quan provingui d'una conservació d'un tipus català antic; adaptació a la llengua comuna quan el dialectalisme sigui degut a una innovació moderna o hagi estat rebutjat generalment pels autors insulars».