llença

·      (dec) f constr Cordill que hom posa tibant entre dos punts perquè serveixi de referència en pujar parets. 2 pesc Ormeig de pesca consistent en una corda llarga que hom cala amb un pedral al fons i un suro al capdamunt.

·      Accepció d’Alcoi: ‘cordell que s’usa per a llançar la baldufa’ (altres accepcions dval: ‘llinyola’, ‘ormeig de pesca’). (Zèfir, 7.11.00).