llaga

      (dvisual 6.15, Fbriques de pedra i ma) 24. juntura vertical / llaga

      (decascat) [...] (entre dos ladrillos) junt m vertical. [ dec]