límit de Bremermann

·      Límit físic a la capacitat per a processar informació. La capacitat màxima de processament d’informació per unitat de massa (gram) i de temps (segon) és igual a 2 ´ 1047 bits d’informació. (Veg. D. Raventós, El derecho a la existencia, ed. Ariel).