life cycle cost

·      [97/8034upv] Temari d’enginyer: «El life cycle cost i la reforma o renovació de la maquinària.»

·      En la Revista de Qualitat, 37, d’abril del 2000 (www.gencat.es/cidem/pdf/rq37/rq37-10-18.pdf), ho traduïxen cost total de l’equip: «L’objectiu és escurçar el període de maduració i minimitzar el cost total de l’equip (Life Cycle Cost) interactuant en les fases de disseny, fabricació, instal·lació, proves de funcionament i proves de producció, dels equips productius».