Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

licitar

 1. Em comentar Alícia Marqués (25.09.2008) que la definició que donen els diccionaris d'este verb no acaben d'estar ben ajustades com a definicions ni pel que fa a l'ús real. Per exemple, segons el gdlc:
  licitar v tr DR Oferir preu per una cosa en una subhasta.

  No sabem qui licita ni què licita. En la versió anterior de la fitxa, jo pensava que es licitaven diners (seguint la definició), però l'ú no és eixa, ni és el que indica el duvc:

  licitar 1. licitar [una cosa] Oferir preu en una subhasta. Només hi ha hagut tres persones que han licitat el descapotable.

  Tal com podem observar, si substituïm en l'exemple anterior la forma verbal per la definició ens cal afegir la preposició per: «Només hi ha hagut tres persones que han oferit preu [per] el descapotable».

 2. El DRobert dóna una pista per a resoldre la qüestió una mica:
  liciter v. tr. dr. Vendre par licitation. Héritiers qui licitent, faute de partage aimable.

  La solució global apareix en el gdea:

  licitar I. tr. Sacar a subasta pública: El ayuntamiento ha decidido reformar el proyecto y licitar, sólo, las dos fases más urgentes. II. intr. Participar en una subasta pública ofreciendo dinero a cambio de un bien o por la adjudicación de un servicio o de una obra.
 3. Ara ja podem resoldre la qüestió amb les dos accepcions que aporta la definició anterior:
  Algú licita alguna cosa: L'ajuntament licita la redacció del pla parcial.
  Algú licita per alguna cosa: Les empreses liciten per la redacció del pla parcial.