liberalització

·      (diec) 1 Acció de liberalitzar; 2 l’efecte.

·      Veg. liberalitzar.