levantamiento topográfico*

·      Ens semblava una errada en compte d’alzado topográfico, i ho canviem (20.10.97, X, A, jo). En català, alzado és alçat. Potser no es tracta d’una errada, però, de fet, no apareix en els diccionari castellans. Deixe en aquest cas [97/11222ajt] levantamiento... .

·      En català és alçament topogràfic, planimètric, etc. Hi ha una errada en el dval que remet d’aixecament a alçament, però no hi inclou els temes que apareixen en l’entrada aixecament del dec.

·      (dcartog) aixecament topogràfic m /es levantamiento topográfico / fr levée topographique / it rilevamento topografico / en topographic survey / de topographische Aufnahme // Acció i efecte d’aixecar un plànol. Nota: Un aixecament topogràfic pot ser panimètric, altimètric, parcel·lari, hidrogràfic, etc.