lampista

·      (diec) Persona que col·loca o adoba llums i instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas.

·      (dval) llanterner [...] 2 Persona que instal·la o adoba les conduccions d’aigua, substitueix els vidres trencats, etc.

·      (dval) llanterneria f. ofic. 1. Ofici de llanterner 2. 2. Obrador de llanterner 2.

·      (dval) lampista m ofic. 1. a. Persona que fabric llums o en ven. b. Electricista, especialment el que té cura dfe les instal·lacions d’enllumenament. 2. p. ext. Llanterner 2.

·      L’entrada principal segons el dval és llanterner 2, i per a l’ofici llanterneria.

·      El diec fon en una les diverses accepcions que donava el dec. Ara bé, lampisteria és en ambdós ‘taller de lampista’; no és ‘ofici de lampista’, i així hi ha treballs de lampista però no de lampisteria (llevat que es vulga indicar el local); en canvi sí que podrien ser de llauneria (llauneria ‘ofici de llauner’ ) i  de llanterneria (llanterneria ‘ofici de llanterner’, dval, però Ø dec, diec).

·      Llanterner  és també (2a accepció) llauner i aquest és també (2a accepció) lampista. (dec i diec).

·      Decidim en el DOGV (13.05.97: LAlAuXMaMi) que el fontanero, mentre no es referisca al que es dedica a les fonts del carrer (decoratives, etc.) sinó al que apanya les conduccions d’aigua, canonades, etc., serà el llanterner.