Leq*

·      Símbol que utilitzen a Silla els tècnics que fan les inspeccions sobre emissions sonores: nivell mitjà equivalent.