LIC

·      Sigla de medi ambient: ‘lloc d’interés comunitari’.