ixents i volades

·      [Maribel1064] «salientes y vuelos» > «ixents i volades».

·      Expressió del camp de la construcció (arquitectura) que en principi sembla recollir dos sinònims, però atés que ixent, a banda de ser sinònim de volada té algunes accepcions diferents, ens sembla que cal escriure aquest sintagma complet amb els dos termes per tal d’evitar disminuir-ne l’abast (Ma, Mi).