interviniente*

·      Mot que no recullen ni el drae ni el moliner, però que els agrada utilitzar a determinats tècnics d’ajuntament (a Silla) en actes, on signen: «los intervinientes», en lloc de «los técnicos que han intervenido» o qualsevol cosa per l’estil. Tampoc existeix un mot semblant (intervinents*) en català. El drae01 recull pr a aquest ús les paraules interventor -ra i intervenidor -ra.

·      (dea) adj. Que interviene. Tb. nombre, referido a personas.